HU | RO | EN
MI A KULTURÁLIS FŐVÁROS?
MI A KULTURÁLIS FŐVÁROS?

A kulturális főváros főbb célkitűzései közé tartozik, hogy hangsúlyozza a közös értékeket, erősítse az állampolgárok egy közös kulturális közeghez való tartozását, valamint segítse elő a kultúra hozzájárulását a városok hosszútávú fejlődéséhez - mindezt egy újszerű, innovatív megközelítésben.

Az Európa Kulturális Főváros program az Európai Unió azon kezdeményezése, melynek célja az európai kultúra gazdagságát és sokszínűségét népszerűsíteni, illetve közelebb hozni egymáshoz Európa népeit a kölcsönös megismerés révén.

Mélina Mercouri görög kulturális miniszter kezdeményezésére az Európai Tanács ezzel az elképzeléssel indította el 1985 júniusában a címért folyó versengést. A nagyszámú látogató révén a cím azóta is töretlen népszerűségnek örvend az európaiak körében. Kulturális és társadalmi-gazdasági hatásai ugyancsak figyelemreméltók.

A kulturális főváros főbb célkitűzései közé tartozik, hogy hangsúlyozza a közös értékeket, erősítse az állampolgárok egy közös kulturális közeghez való tartozását, valamint segítse elő a kultúra hozzájárulását a városok hosszútávú fejlődéséhez. Mindezt egy újszerű, innovatív megközelítésben képzeli el, amely a társadalom széles rétegeit mozgatja meg a tervezéstől a megvalósításig, biztosítja a pályázó város és régió európai kitekintését, valamint új fogyasztói rétegeket szólít meg.

1985 óta 32 várost találtak érdemesnek az Európa Kulturális Fővárosa címre. Az évek során ez a rendezvénysorozat is átalakult, ám az eredeti célkitűzése: az európai kultúrák sokféleségének és közös vonásainak kiemelése, az európai polgárok egymással kapcsolatos ismereteinek gyarapítása, az ugyanahhoz az európai közösséghez való tartozás tudatos vállalásának elősegítése nem változott.

A városok egy évig jogosultak a cím használatára. A címért pályázó városoknak lehetőségük van egy regionális térséget – a határmenti városok esetében eurorégiót – is bekapcsolni programjaikba. Maribor 2012-ben pl. öt partnervárossal közösen nyerte el a címet, míg 2010-ben Essen a Ruhr-vidéket társította.

Az eseménysorozat európai dimenziója konkrétan azt jelenti, hogy a pályázó városnak egyértelműen kell meghatároznia azt a szerepet, amelyet az európai kultúrában játszott, Európához fűződő kapcsolatait, az ott elfoglalt helyét és európai hovatartozását, illetve mai jelenlétét az európai művészeti és kulturális életben, sajátos vonásaik felvonultatásával. Ezt az európai dimenziót a város annak a párbeszédnek és eszmecserének révén is kialakíthatja és megközelítheti, amelyet más kontinensek kultúráival és művészeivel az interkulturális párbeszéd elősegítése érdekében indított el.

Támogató :

MÉDIAPARTNEREK: