HU | RO | EN
JAVASOLJ PROJEKTET!
JAVASOLJ PROJEKTET!

Közös  ötletelésre  hívjuk  a  székelyföldieket.  Csatlakozz  egy  projekttel  az  Európa Kulturális Főváros 2021-es programjához.

Készül  Sepsiszentgyörgy  Európa  Kulturális  Fővárosa  pályázata.  Csatlakozz  te  is  egy   ötlettel, ami esélyesebbé teszi Székelyföld jelöltségét erre a címre.  

Sepsiszentgyörgy  Székelyföld  nevében  pályázza  meg  a  címet.  Négy  partnervárossal  ‐  Csíkszeredával,  Gyergyószentmiklóssal,  Kézdivásárhellyel,  Székelyudvarhellyel  ‐  közösen,  Hargita  és  Kovászna  Megye  Tanácsával  partnerségben,  ugyanakkor  a  teljes   Székelyföld‐régió  intézményeinek,  kulturális  aktorainak,  természeti  adottságainak  és   erőforrásainak  bevonásával  állítja  össze  a  kulturális  főváros  évre  szóló  pályázatát  és   annak programkínálatát.  

A  minél  átfogóbb  és  szélesebb  rétegeket  képviselő  programjavaslat  érdekében   ötletgyűjtő  kampányt  indítunk,  melynek  célja  feltérképezni  az  itt  élő  vagy  innen   származó  emberek  gondolatait,  elképzeléseit  2021‐re,  az  európai  kulturális  főváros   évére vonatkozóan.  

Ha van egy gondolatod, ötleted vagy egy kiforrott elképzelésed, amely nélkül szerinted   nem lenne igazi kulturális főváros Sepsiszentgyörgy és Székelyföld, töltsd fel weboldalunkra legkésőbb augusztus 24‐ig.

Útmutató az ötletgyűjtő projekt adatlapok kitöltéséhez

Az Európa Kulturális Főváros program az Európai Unió azon kezdeményezése, melynek célja az európai kultúra gazdagságát és sokszínűségét népszerűsíteni, illetve közelebb hozni egymáshoz Európa népeit a kölcsönös megismerés révén.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím rotációs rendszerben vándorol a tagállamok között, 2021-ben Románia és Görögország a soros országok.

A kulturális főváros címről bővebben itt olvashatsz >>

A pályázatról

Sepsiszentgyörgy Székelyföld nevében pályázza meg a címet. Négy partnervárossal - Csíkszeredával, Gyergyószentmiklóssal, Kézdivásárhellyel, Székelyudvarhellyel - közösen, Hargita és Kovászna Megye Tanácsával partnerségben, ugyanakkor a teljes Székelyföld-régió intézményeinek, kulturális aktorainak, természeti adottságainak és erőforrásainak bevonásával állítja össze a kulturális főváros évre szóló pályázatát és annak programkínálatát.

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa program célja az egyéni és közösségi identitások megértésének elősegítése, az identitások különbözőségéből, meg nem élhetőségéből, meg nem értéséből, el nem fogadásából adódó feszültségek csökkentése, az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével.

Ez a megközelítés különböző típusú identitások megszólítását, tematizálását, párbeszédhelyzetbe hozását feltételezi; a kulturális főváros programnak egy olyan kontextust kell jelentenie, amely a város és a régió minél több lakóját közvetlenül megszólítja, kulturális programok, művészi intervenciók, edukatív programok és a mérhetőséget és a továbbfejlesztés lehetőségét biztosító visszacsatolási mechanizmusok által.

A koncepcióról bővebben itt olvashatsz >>

Programtípusok. Mire érdemes odafigyelni?

A pályázat gerincét adó programjavaslatot képező események száma nincs előre meghatározva. A kulturális főváros projekt célja, hogy a központi témát, mintegy „vörös fonalként” használva, egymást kiegészítő, megerősítő, európai kitekintést és széleskörű társadalmi részvételt biztosító, magas minőséget produkáló, ám nem kizárólag a magas kultúrát képviselő események sorát fűzze egybe. Ezen a programcsomagon keresztül kell az identitás témáját felszínre hozni, a különbözőségek nem értéséből fakadó gátakat leépíteni, illetve szintén a különbözőségekből fakadó sokszínűséget és értékeket meghonosítani, kiemelni.

Ennek értelmében a Főváros pályázata olyan programokra kíván építeni, amelyek:
- képesek azonosítani egy, az identitáshoz kapcsolódó problémát, amelyet a kultúra és a művészetek segítségével kívánnak tematizálni és/vagy modellértékű megoldást keresni hozzá;
 -  céljaik konkrétak, eredményeik mérhetőek;
 -  széleskörű közönséget képesek megszólítani, célcsoportjuk ugyanakkor konkrétan meghatározható;
 -  nyilvánvaló európai dimenzióval rendelkeznek: Európa számára releváns témát dolgoznak fel vagy európai együttműködés révén, ennek segítségével valósulnak meg;
 -  partnerségre kívánnak építeni. (A partnerek bevonása nem kötelező érvényű kritérium, ugyanakkor a szélesebb rétegek megszólítása és a térségen túlmutató hatások érdekében ajánlott. A partnerek lehetnek helyiek, hazaiak, európaiak, létező vagy elképzelt, tervezett kapcsolatra alapulóak, a Románia határán kívül eső partnerek bevonása a projektek európai dimenziójának biztosításában segíthetnek.)
Az ötletgazdákat kérjük, hogy projektjeiket térben is helyezzék el; amennyiben létező épületről, helyiségről, szabadtérről van szó, akkor azt jelezzék, ha meg nincs még megfelelő tér a kulturális esemény befogadására, akkor az elképzelt optimális helyet kérjük megjelölni.

Sepsiszentgyörgy Európa kulturális fővárosa 2021
Ötletgyüjtő projekt adatlap
Kérjük, mutassa be az ötletet. Mi a projekt célja? Kinek szól? Mi a projektötlet tervezett időtartama? Melyek a lehetséges partnerek?
Milyen körülmények hívták életre a javaslatot? Kélrjük, mutassa be, melyik az a probléma, amelyre megoldást nyújt.
Hogyan kapcsolódik az identitás kérdéskörhöz? Milyen formában képezi le az ötlet a pályázat -> kódolás -> dekódolás -> küldés -> visszacsatolás modelljét? Mitől válik a projektje európaivá, hogyan válik érvényessé a városon, régión kivül élők számára?

Támogató :

MÉDIAPARTNEREK: