HU | RO | EN
DESPRE PROIECT
DESPRE PROIECT

Proiectul oraşului Sfântu Gheorghe are un spirit incluziv, favorizează o abordare de jos în sus. Nu eludează şi nu evită problemele locale, ci le tematizează în mod conştient şi, în același timp, oferă răspunsuri la problemele locale, naționale și europene, pornind de la valorile locale.

Proiectul oraşului Sfântu Gheorghe are un spirit incluziv, favorizează o abordare de jos în sus. Nu eludează şi nu evită problemele locale, ci le tematizează în mod conştient şi, în același timp, oferă răspunsuri la problemele locale, naționale și europene, pornind de la valorile locale.

De ce candidăm?

În 2021, una dintre capitalele europene ale culturii va fi un oraş din România. Ministerul Culturii a lansat apelul pentru depunerea candidaturilor în luna decembrie 2014, iar data limită de depunere a candidaturii este 10 octombrie 2015. Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă de către Uniunea Europeană pentru o perioadă de un an. În acest interval de timp orașul câștigător are posibilitatea de a-și pune în evidență viața culturală și dezvoltarea sa pe plan cultural. Numeroase orașe europene s-au folosit de acest titlu pentru a-și reinventa viața culturală și pentru a se promova pe plan european. Programul are un efect catalizator asupra dezvoltării economice ale orașelor, transormă peisajul urban și poate contribui pe termen lung la creșterea potențialului turistic.

Pe lângă generarea efectelor menționate mai sus, prin acest program Sfântu Gheorghe, în calitate de candidat în numele Ținutului Secuiesc își asumă realizarea unor obiective care au un impact similar asupra vieții cotidiene ale locuitorilor regiunii. Aceste obiective sunt: reducerea tensiunilor generate de diferenţele de identitate şi de nesuportarea, neînţelegerea şi neacceptarea acestora, întărirea conștiinței regionale, consolidarea libertăţii individuale şi comunitare, respectiv a coeziunii sociale, prin intermediul artei şi a culturii.

Drept rezultat al programului, cetăţenii vor ajunge mai aproape de înțelegerea propriei lor identități și de acceptarea altor identități, la nivel local, regional, național și la nivel european, prin aceasta rezultând o societate mai deschisă, mai primitoare, mai energică şi mai puternică, o societate care se va cunoaşte mai bine pe ea însăşi şi va fi capabilă să se arate într-un mod mai articulat. În acest sens, considerăm că acest program este mai degrabă un mijloc de generare a unor procese sociale, și nu un scop propriu-zis.

Cum candidăm?

Proiectul oraşului Sfântu Gheorghe are un spirit incluziv, favorizează o abordare de jos în sus. Nu eludează şi nu evită problemele locale, ci le tematizează în mod conştient şi, în același timp, oferă răspunsuri la problemele locale, naționale și europene, pornind de la valorile locale – aşa cum se cere în anunţul de concurs.

TEMATICA PROIECTULUI: IDENTITATE

Problematica identităţii îşi face prezenţa în mod accentuat în viaţa noastră şi este strâns legată de marile transformări înregistrate în ultimele două decenii ale secolului 20: de creșterea fără precedent a mobilității forţei de muncă, bunurilor și a capitalului, de criza economică care a urmat acesteia şi de situația geopolitică actuală. Lărgirea oportunităţilor în domeniul cultural, oportunităţile oferite de piaţa liberă au un impact pozitiv considerabil atât asupra individului, cât şi asupra comunităţii din care face parte, dar, în același timp, s-au slăbit legăturile tradiţionale bazate pe relaţiile de vecinătate şi de lucru, pe clasă socială sau naţionalitate, iar viaţa devine tot mai incertă şi cu o evoluţie imprevizibilă. Deschiderea pieţei europene a forţei de muncă are un efect intensiv de absorbţie de forţă de muncă, ceea ce reprezintă o problemă generală a ţărilor est-europene. În ceea ce priveşte subiectul actual al identităţii europene, Sfântu Gheorghe şi Ţinutul Secuiesc au o identitate cu caracter propriu care face ca această temă să devină mai complexă şi mai specifică: Sfântu Gheorghe este cel mai mare oraş al ţării în care o minoritate naţională constituie majoritatea numerică; Ţinutul Secuiesc, ca regiune, se află în aceeaşi situaţie specifică; populaţia oraşului şi a regiunii se află într-un proces de redefinire a identităţii sale, după efectul distrugător asupra identităţii (individuale, comunitare, patrimoniu construit, mediu urban/rural etc.) al comunismului. Obiectivul programului Sfântu Gheorghe – Capitala Europeană a Culturii constă în facilitarea a unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a identităţilor individuale şi comunitare, reducerea tensiunilor generate de diferenţele de identitate şi de nesuportarea, neînţelegerea şi neacceptarea acestora, întărirea conștiinței regionale, consolidarea libertăţii individuale şi comunitare, respectiv a coeziunii sociale, prin intermediul artei şi a culturii. Drept rezultat al programului, cetăţenii vor ajunge mai aproape de înțelegerea propriei lor identități și de acceptarea altor identități, la nivel local, regional, național și la nivel european, prin aceasta rezultând o societate mai deschisă, mai primitoare, mai energică şi mai puternică, o societate care se va cunoaşte mai bine pe ea însăşi şi va fi capabilă să se arate într-un mod mai articulat. În acest sens, considerăm că acest program este mai degrabă un mijloc de generare a unor procese sociale, și nu un scop propriu-zis.

Cum candidăm?

MECANISM DE INTERVENŢIE

Societăţile arhaice, mai închise, aveau un sistem unitar de codificare, care a fost înţeles de către fiecare membru al comunităţii (având aceeaşi identitate). Odată cu deschiderea lumii, sistemul unitar de codificare a fost înlocuit de numeroase sisteme de codificare specifice ale diferitelor identităţi – pe vremea aceea, de exemplu, fiecare membru al comunității a fost în măsură să identifice o persoană şi scara de valori a acesteia, doar pe baza unui costum naţional purtat de această persoană. Din moment ce nu mai există un sistem unitar de codificare, indivizii și comunitățile înţeleg mai greu sau nu înţeleg deloc identitatea diferită şi, astfel, nu o acceptă, aceasta rămânând pentru ei o identitate străină sau una care generează tensiuni.

Programul „Sfântu Gheorghe – Capitala Europeană a Culturii” doreşte să utilizeze drept model modelul comunicaţional de bază, atât la nivelul programelor, cât şi la nivelul întregului concept:

codificare -> transmitere -> decodare -> conexiune inversă (feedback).


Acest model presupune abordarea, tematizarea diferitelor tipuri de identitate şi realizarea unei situaţii de dialog; programul capitalei culturale trebuie să reprezinte un context în care cât mai mulţi locuitori ai oraşului şi ai regiunii sunt abordaţi în mod direct, prin programe culturale, intervenţii artistice, programe educative și prin mecanismele de feedback care asigură posibilităţi de cuantificare și de evoluţie.

Proiectul nostru oferă un program în care fiecare acțiune culturală în parte aplică în mod conştient acest model. Seria de programe este axată în întregime pe feedback-ul în comunicare, în acest sens vom crea un sistem special de mecanisme.

Cine candidează?

Sfântu Gheorghe candidează în numele Ţinutului Secuiesc la titlul Capitala Europeană a Culturii în 2021. Regulile anunţului de concurs permit ca fiecare candidat să antreneze în acest proiect oraşe partenere – Sfântu Gheorghe va elabora proiectul capitalei culturale care se va desfăşura pe durata unui an întreg, precum şi oferta de programe aferentă acestuia, împreună cu câteva oraşe partenere mai importante din Ţinutul Secuiesc, prin antrenarea instituţiilor, actorilor culturali, caracteristicilor şi resurselor naturale din regiunea Ţinutul Secuiesc.

Adevăratul punct forte al proiectului este acela că oraşul Sfântu Gheorghe consideră ca şi parteneri instituţionali oraşele Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Târgu Secuiesc şi Odorheiu Secuiesc. Cele cinci oraşe au numeroase caracteristici asemănătoare (la nivel naţional sunt oraşe mici, majoritatea populaţiei este de etnie maghiară), dar totodată fiecare din ele are puncte tari specifice şi particulare, şi înglobează zonele rurale aflate în împrejurimi.

Unele din obiectivele proiectului, şi viziunea pe termen lung necesită eforturi care vor fi realizabile şi puse în practică chiar prin uniunea forţelor celor cinci oraşe. În unele aspecte ale temei principale şi ale programului aflat în fază de elaborare, s-ar putea ca forţa motrică să nu fie Sfântu Gheorghe, ci unul din celelalte oraşe partenere, iar prin această iniţiativă, atenţia şi sprijinul reciproc, cât şi aducerea oraşelor într-o armonie şi concordanţă unitară, ridică cultura parteneriatului la un nivel

Finanțator :

PARTENERI MEDIA: